Skip to Content

Bűnbánat vs. emberi gondolatok

„Ők pedig így tanakodtak egymás között: Ha azt mondjuk: mennyből, azt fogja mondani: Akkor miért nem hittetek neki? Ha pedig azt mondjuk, emberektől, az egész nép megkövez minket, mert meg vannak győződve arról, hogy János próféta volt.” Lk 20, 5-6 Látszólag nagy kérdéssel szembesülnek a nép vezetői: beismerjék-e, hogy János próféta volt? Miért is látszólag súlyos a probléma: egész egyszerűen azért, mert ez az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, és ne szépítsük: politikai intrikák áldozata lett, melynek a kitervelői igenis a nép vezetői voltak, illetve ők nem álltak mellé. A bűn következményeitől félnek, hiszen itt már jót nem léphetnek, mert valamilyen módon bajba kerülnek, a megoldás azonban fel sem merül: ez pedig nem más, mint az őszinte bűnbánat.

A vámszedő igazsága

„A vámszedő pedig távol állva, még a szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek.” (Lk 18,13). Nem az első, és nem is az utolsó eset, hogy valamely, a nép, és főleg a vezetők által kitaszított csoport képviselőjét említi Jézus pozitív, követendő példaként. Miként is lehet ez? A farizeusok felhalmozott tudása, a Tórához való sokszor fanatikus ragaszkodása a nép többsége szemében tiszteletet váltott ki, de ez a tisztelet a farizeusokat felfuvalkodottá is tette, és Istentől, és az ő üzenetétől eltávolította. A csoportok, melyeket Jézus pozitív példaként említ pedig, éppen kitaszítottságuk okán a tagjaiban olyan lelki folyamatokat indítottak el, melyek közelebb vitték őket Istenhez.

Sáfárkodás

„Aki hű a kevesen a sokon is hű az. és aki a kevesen hamis a sokon is hamis az” Lk 16,10 Sokan teszik fel a kérdést: Isten miért csak ennyit bízott rám? Azonban ez a kérdés feltétele nem így helyes, mert ezzel Isten döntését kérdőjelezem meg, amit persze nem tehetek. Isten amit rám bíz, az nem sok vagy kevés, hanem az pontosan amit nekem kell elvégezni. A számonkérés sem aszerint fog történni, hogy sok vagy kevés, hanem, hogy hűséges voltam-e azokon, melyek rám bízattak. És emberileg nézve sokszor nem is olyan egyszerű. Bölcsesség, erő, kitartás kell hozzá, melyeket nem tudom saját erőmből előteremteni, pedig erre napról napra szükségem van. Istentől elkérve, előtte állva mondhatom el, hogy Uram, feladathoz, melyet Te adtál, kérlek adj hozzá erőt.

Koronavírus

 Kedves Testvérek!

Tekintettel a kialakult helyzetre, az elkövetkező hetekben nem tudunk istentiszteletet tartani. Természetesen, mivel a helyzet napról napra változik, ezért itt is, és a facebookon is közzé teszem, amikor ismét lehetővé válik istentiszteletek tartása. Lelki szükségletek kielégítése végett a videómegosztókon, illetve az mtv online adásán istentiszteleteket közvetítenek, illetve én is minden héten közzé teszek egy-egy rövid elmélkedést. 

Vasárnap

Kedves Testvérek! Vasárnap az istentisztelet a templomban lesz megtartva. Mindenkit szeretettel várunk.

Úrvacsora, böjtfő

 Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával a március 1-i istentisztelet keretében kiosztásra kerül az úri szent vacsora a böjtfő alkalmából.

Karácsony 2019

Kedves Testvérek!

Hittan

Szeretettel várjuk az Iglice Egylet minden tagját adventi gyerekműsorunkra és az azt követő Apnoé zenekar gyerekkoncertre 2019. december 14-án.

Program

15.00–16.30 – Az Iglice óvodásainak, iskolásainak, a Picinkék néptánccsoport táncosainak, a PMKP Hittancsoportjának és a Vasárnapi Iskola nebulóinak közös műsora

16.30–17.30 – Uzsonna, eszem-iszom

17.30–18.30Apnoé zenekar gyerekkoncert

Karácsony

 Kedves Testvérek!

Itt van ismét az év vége. Ezek szerint ünnepi istentiszteleteink a kövezkező képen alakulnak:

Dec. 23, vasárnap: 16.30 istentisztelet,

Dec. 25, kedd. 16.30 istentisztelet + úrvacsora

Dec. 30, vasárnap 16.30 óévi istentisztelet

Jan 6. vasárnap 16.30 újévi istentisztelet

Mindenkinek áldott ünnepeket, és szeretetteljes készülődés, valamint Sikerekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok!

Gyászjelentés

 Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy nt. Szabó László Pilseni lelkipásztor testvérünk életének 75. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018 november 3-án10.00 órai kezdettel lesz Pilsenben a Korandův Sbor-ban (Anglické nábřeží 13, 301 00 Plzeň). Az igazak emlékezete áldott!

 

Tartalom átvétel