Skip to Content

Igemagyarázat

„Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette: Absolonhoz hajolt az izráeliek szíve!” 2Sám 15,13 Hát igen. A nép szíve, gondolata más, mint Istené. Felvetődik a kérdés, hogy miért? A legkézenfekvőbb dolog, hogy a nép úgy gondolta, hogy majd egy új király alatt könnyebb, jobb lesz. A történet hőse a szememben a hírnök, Ittaj hűsége a legszimpatikusabb. El meri mondani a hírt. Tudatában van annak, hogy a királynak mekkora fájdalmat fog okozni, viszont tudja, hogy ez az út járható csak. Isten is őszinte velünk, és nem kertel, amikor az üdvösségről van szó. Ez a különbség az Isten útja, mely talán fáj, de egyenes, és az életre visz, és az ember útja, mely ugyan sokszor csak óvatosan fogalmaz meg dolgokat, de nem is mutatja meg a megoldást.

Gyászhír

 Szomorúan, de Istenünk akaratában megbékélve adjuk hírül, hogy Megváltó Urunk hazaszólította dr. Adorján Gusztáv testvérünket, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát. "Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" (Jel 2,10), mely igével kívánunk vígasztalást, a családjának, gyülekezetének, közösségének. 

Koronavírus

 Kedves Testvérek!

A kialakult koronavírus-helyzet az istentiszteletek meghatározatlan ideig (előreláthatóan december elejéig) szünetelnek. Addig, a tavaszi leálláshoz hasonlőan rövid áhitatokat fogok közzé tenni a honlapon. Az istentiszteleti alkalmak felújításáról szintén csak a honlapon illetve a facebook oldalon fogok tájékoztatást küldeni. 

Új kenyér

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával hirdetem, hogy vasárnap, augusztus 30-án kioszrásra kerülnek az úrvacsora szent jegyei újkenyér ünnepe alkalmából. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

istentisztelet

Kedves Testvérek! A 2020 07 19-i istentisztelet elmarad, a következő istentisztelet 2020 07 26-án lesz, 16.30-kor, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Egység

"közel kerültetek Krisztus vére által" Ef 2,13 Lényegében emberi szempontból a legalaposabban fogalmazza meg az egyház szerepét és hatását az apostol. A közelség és távolság itt nem csak fizikai értelemben való távolságot jelöl. Az ember és ember közti távolság rémisztő tud lenni. Szomszédok élik le életüket anélkül, hogy bármit is tudnának egymásról. A közel kerülés viszont nem is olyan egyszerű. Megbízhatok-e a másikban? Mit fog gondolni? Én mit fogok gondolni róla, ha jobban megismerem? Nem fog-e visszaélni azokkal az információkkal, amiket megtud rólam? Ezek a kérdések részei az egészséges önvédelmi reflexnek, és nem is nevezhetőek alaptalannak. Az ősgyülekezetekben ezt még tetézte a bizalmatlanság és az előítélet a zsidókeresztény és a pogánykeresztény részek között.

Húsvét vasárnap

"és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét" Lk 24,3 Folytatódik a történet, pontosan ott, ahol a szombatnap előtt abbamaradt. Elkészültek a temetésre, talán lelkileg is megnyugodtak egy kicsit, de ott volt a nagy probléma: mi legyen a kővel, ami eltakarja a sírt? Néhány asszony ehhez valószínűleg kevés lett volna. Talán valamilyen csodában, segítségben reménykedtek. De elég nagy csodában reménykedtek-e? A válasz egyértelműen nem. Az első nagy kérdés, ami már a nagyszombat kapcsán is megfogalmazódik, és ma különösen is aktuális, fel tudom-e használni a Tőle kapott időt felelősséggel? Ott volt nekik egy egész nap, azoknak, akik Jézussal együtt töltöttek nem kevés időt, és senki nem fogalmazta meg, hogy harmadnapon nem halottat kell keresni?

Nagyszombat

Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint” Lk 23,56 Milyen pihenés volt ez? Mária végtelen fájdalmával és rettegéssel, a tanítványok csalódással és rettegéssel a szívükben élték meg ezt a szombatot. A szombat a nyugodalom napja az ószövetségi törvény szerint, mely mindenkire nézve kötelező volt. Most azonban más volt: jó ideje első szombat Krisztus nélkül. Az evangéliumok nem írnak arról, hogy ki mit gondolt, mit mondott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy ne történt volna semmi. Először is megtartották a szombatot. Miért van ennek jelentősége? Mert nyugodtan mondhatták volna, hogy na jó, elég volt, ekkorát kellett csalódnunk, nyissunk új lapot. De nem, hanem ragaszkodtak a törvényhez.

Nagypéntek

De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.Erre ő így felelt neki: Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban.Lk 23,40-42 Lehet azt mondani, hogy ezek bűnös emberek voltak, és mégis volt köztük különbség. Az egyik a szokásos emberi logika mentén gondolkodott, és ha csak a földit nézzük nehéz megkérdőjelezni a logikáját: ha ő valóban az, akinek mondja magát, illetve akinek mondják, akkor változtasson ezen a helyzeten, és mentse meg magát is, és őket is.

Virágvasárnap

Hozsánna a Dávid fiának” (Mt 21,9) – Kiáltja a tömeg, majd rá öt nappal, hogy feszítsd meg. Hogy őszinte legyek, számomra a Biblia egyik legnagyobb rejtélye, hogy ugyanaz a tömeg hogyan tud ekkorát váltani öt nap alatt. Félelem? Befolyásolás? Nagy kérdés, de talán még nagyobb, ez a felkiáltás. Azzal, hogy Jézust Dávid fiának nevezik (egyébként nem először), azzal elismerik a királyi voltát. Kész csoda, hogy ennek a megszálló római hatóság részéről nem lettek súlyos következményei. De megértik-e? A későbbi események arról tanúskodnak, hogy nem, és nem is akarják. Ők kivetíteni akarják saját szándékaikat, vágyaikat Jézusra. Ezzel ugyanis megmondták neki, mit várnak tőle: állítsa vissza a dávidi királyságot.
Tartalom átvétel