Skip to Content

Brünn

Missziós és napjainkig egyetlen csehországi magyar gyülekezetként a Prágai Református Missziós Gyülekezet egyik célja az, hogy országos szintű missziós munkát indítson be. Erre tesz törekvéseket Brünnben is, ahol a gyülekezet lelkipásztora, Éles György 2010. február 27-én tartott először istentiszteletet.

A vidéki szervezésben nagy segítséget jelentenek a CsMMSz (Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége) helyi szervezetei, klubjai. Az istentiszteletek szervezésében Kovács Lajos brünni huszita lelkipásztor is segített, aki már korábban is tartott ökumenikus istentiszteleteket a városban.

A honlapon beszámolók találhatók az előző alkalmakról, és a következő istentiszteletek pontos helyéről, idejéről.

Kérjük, hordozza imádságban a csehországi reformátusság ügyét!