Skip to Content

Rólunk

A prágai magyarság 1993 februárjától tart rendszeresen református istentiszteleteket. Az első időszakban a Károly Egyetem Teológiai Karán tanuló teológusok váltották egymást a szolgálatban, 1997 őszétől a gyülekezetnek állandó lelkésze lett és azóta viseli  a „Prágai Református Missziói Gyülekezet” nevet. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kötelékébe tartozik, de jogi státusza nincs, mivel Csehországban a Református Egyház nincs hivatalosan bejegyezve – a regisztráció ugyanis bizonyos lélekszám elérésének a függvénye.

Saját helyiségek hiányában istentiszteleti és egyéb alkalmait a gyülekezet az Óvárostól nem messze található Klimentská utcai, a Csehtestvér Egyházhoz tartozó gyülekezeti imateremben és alkalomadtán a közeli „U Klimenta” templomban tartja, bérleti díj ellenében.

A gyülekezet fennállása óta 26 keresztelőt, 7 konfirmációt, 4 esküvőt és 1 temetést tart számon. A presbitérium által 2008 nyarán készített felmérés alapján a gyülekezet nagyjából 10 %-a diák, 70 %-a dolgozó és 20 %-a nyugdíjas. Mivel a prágai katolikus eklézsia pár éve megszűnt, a nagyjából 30 fős Prágai Református Gyülekezet alkalmait katolikusok is látogatják – gazdagítva ezzel ezt az amúgy is sokrétű kis gyülekezetet. Az említett felmérésből kiderült, hogy a gyülekezet nyílt, más felekezetűek számára is vonzó, és más felekezetű testvéreink is elfogadják a református liturgia szerint tartott istentiszteleteket.

A gyülekezet hetilapja az Üzenet nevet viseli. 20-as példányszámban jelenik meg és elektronikus formában kb. további 60-70-en olvassák Csehországban és a határon túl. Az újság nem csak az informálásban segít, hanem missziós szerepet is betölt – igehirdetéseket tartalmaz, amelyek így bárkihez eljuttathatók.

2008 elején újraszerveződött a gyülekezet támogatásával működő kórus – ekkor vette fel a Mille Domi nevet. A kórus 2008 áprilisában a Prágai Magyar Kulturális Központban adott először koncertet. A kétnyelvű áhitattal egybekötött másfél órás koncert a „Minden ember, minden nép” címet kapta, utalva arra is, hogy az Ige mindenkinek szól és mindenkié. 2008 novemberében a kórus a Liszt Ferenc díjas Berkesi Sándor vezette debreceni Kántust látta vendégül és 2009 nyarán már másodszor vettek részt a kórustagok a Tahi Egyházzenei Héten.

Visszatekintve a múltra, 1999 őszén az Illyés Alapítvány támogatásának, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének és a gyülekezet adakozásának köszönhetően megvalósult a türelmi rendelet után Csehországban szolgáló magyar református lelkipásztorok, név szerint Végh János, Tardy Mózes és Molnár Eduárd sírköveinek felújítása és hamvainak áthelyezése egy, az emléküket megillető méltóbb helyre, a libiši csehtestvér gyülekezet templomkertjébe. Az eklézsia a sírokat rendszeresen látogatja, tisztelettel adózván  a lelkipásztorok emlékének.

 

A gyülekezetben szolgált lelkészek:

Tóbiás Attila
1997. február 1. – 2007. október 31.

Bodnár Noémi
2007. november 1. – 2009. július 28.

Éles György
2010. január 1. –

Pechová Alena
Prágában és Pilzenben rendszeresen beszolgáló lelkész.

Libiš, 2006 októbere – a gyülekezet megemlékezett Végh János, Molnár Eduárd, valamint Tardy Mózes magyar származású prédikátorokról és megkoszorúzta sírjukat