Skip to Content

Prágai Magyar Református Missziói Gyülekezet

A Prágai Református Gyülekezet a Szlovákiai Református Egyház missziói gyülekezete. Nem jogi személy, mivel Csehországban a Református Egyház nem tartozik a hivatalosan bejegyzett egyházak közé. Távlati cél az, hogy a csehországi reformátusságot összekovácsolva sikerüljön Csehországban is bejegyeztetni a Református Egyházat.

Ezért missziói gyülekezetként a gyülekezet célja egy országos szintű missziós munka beindítása. Erre tesz törekvéseket Pilzenben, Brünnben, és Teplicén, ahol igyekszik egyre rendszeresebb evangelizációs és istentiszteleti alkalmakat tartani. A szervezésben nagy segítséget jelentenek a CsMMSz (Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége) helyi szervezetei, klubjai. A pilzeni alkalmak szervezésében Szabó László nyugalmazott lelkipásztor segítette.

Kérjük, hordozza imádságban a csehországi reformátusság ügyét!

  

A gyülekezet gondnoka köszönti új lelkészét, Éles György lelkipásztort