Skip to Content

Újév

 Kedves Testvérek!

A járványügyi helyzet alakulása miatt az újévi istentisztelet az előzetesen jelzett január 3 helyett január 10-én tartjuk meg a szokott helyen és időpontban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Újév

 Kedves Testvérek!

A járványügyi helyzet alakulása miatt az újévi istentisztelet az előzetesen jelzett január 3 helyett január 10-én tartjuk meg a szokott helyen és időpontban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Karácsony

Kedves Testvérek! Karácsonyi istentiszteletünk (kiskelyhes úrvacsoraosztással) 25-én 16.30-kor lesz, a 27-i istentisztelet elmarad, újévi istentiszteletünk 2021 január 3-án 16.30-kor lesz. Mindenkinek áldott ünnepeket, kellemes pihenést, és áldott találkozásokat kívánok!

Istentisztelet

 Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával jelentem be, hogy most vasárnaptól (november 29) ismét lesznek a szokott helyen és időben református istentiszteletek Prágában. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Igemagyarázat

Járd be Izráel minden törzsét Dántól Beérsebáig, és számláld meg a népet, hadd tudjam meg a népnek a számát. (2Sám 24,1) Kissé ellentmondásos történet. Ha az egész történetet vesszük, nem igazán válik világossá, meg kellett-e számlálni a népet, vagy pedig bűnt követett-e ezzel Dávid. A számbavétel az emberi természet része, lassan itt az év vége, ilyenkor pedig különösen is szezonja van, hiszen a következő évre felelősséggel csak akkor tervezhetünk, ha tudjuk, mit értünk el. Szerintem a következővel volt itt a probléma, és ezt mi is elkövethetjük, ha nem is hadinépet, csak a saját dolgainkat vesszük számba: Dávid azt gondolta, ha elég nagy a népe, a hadserege, akkor Isten segítsége nélkül is képes véghez vinni dolgokat.

Igemagyarázat

És civakodás kezdődött Izráel népének törzsei között, és ezt mondták: A király mentett meg bennünket ellenségeink kezéből. Ő szabadított meg bennünket a filiszteusok kezéből is, és most el kellett menekülnie az országból Absolon miatt. (2Sám 9,10) Lezárult a harc, és előre kell nézni. A király vesztesége emberfeletti, hiszen az országa romokban, rengeteg halott, pusztulás. De ez semmi a király számára ahhoz képest, hogy elveszítette fiát. A kiráy vádolhatta volna magát, a környezetét, és főleg az Istent, hogy miért? Fel is adhatta volna, de tudta, hogy Istennek terve van vele. Ez már önmagában is nagy erőt kell adjon nekünk, hogy az Istennek még vannak velünk tervei. Nem is a bosszú hajtotta Dávidot, pedig emberileg még érthető lett is volna.

Igemagyarázat

„Egy hírnök érkezett Dávidhoz, és jelentette: Absolonhoz hajolt az izráeliek szíve!” 2Sám 15,13 Hát igen. A nép szíve, gondolata más, mint Istené. Felvetődik a kérdés, hogy miért? A legkézenfekvőbb dolog, hogy a nép úgy gondolta, hogy majd egy új király alatt könnyebb, jobb lesz. A történet hőse a szememben a hírnök, Ittaj hűsége a legszimpatikusabb. El meri mondani a hírt. Tudatában van annak, hogy a királynak mekkora fájdalmat fog okozni, viszont tudja, hogy ez az út járható csak. Isten is őszinte velünk, és nem kertel, amikor az üdvösségről van szó. Ez a különbség az Isten útja, mely talán fáj, de egyenes, és az életre visz, és az ember útja, mely ugyan sokszor csak óvatosan fogalmaz meg dolgokat, de nem is mutatja meg a megoldást.

Gyászhír

 Szomorúan, de Istenünk akaratában megbékélve adjuk hírül, hogy Megváltó Urunk hazaszólította dr. Adorján Gusztáv testvérünket, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnokát. "Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" (Jel 2,10), mely igével kívánunk vígasztalást, a családjának, gyülekezetének, közösségének. 

Koronavírus

 Kedves Testvérek!

A kialakult koronavírus-helyzet az istentiszteletek meghatározatlan ideig (előreláthatóan december elejéig) szünetelnek. Addig, a tavaszi leálláshoz hasonlőan rövid áhitatokat fogok közzé tenni a honlapon. Az istentiszteleti alkalmak felújításáról szintén csak a honlapon illetve a facebook oldalon fogok tájékoztatást küldeni. 

Új kenyér

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálával hirdetem, hogy vasárnap, augusztus 30-án kioszrásra kerülnek az úrvacsora szent jegyei újkenyér ünnepe alkalmából. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.

Tartalom átvétel