Skip to Content

Banki kapcsolat

Számlaszámunk, ahol az éves egyházfenntartói járulék vagy más, gyülekezetünket támogató adomány banki úton megtehető:

7190131213 / 4000

Külföldi utalás esetén:

IBAN: CZ4840000000007190131213  

SWIFT/BIC: EXPNCZPP

Bank: Expobank CZ a.s.

A számla megnevezése: Dienes Kornélia (Maď. ref. sbor)

Felnőtt (konfirmált, saját jövedelemmel rendelkező) egyháztagjaink számára az éves egyházfenntartói járulék (EFJ) ajánlott összege: 500 Kč

Kérjük, hogy az EFJ-ot az adott évre lehetőleg mindig november 15-ig (az egyházi év végéig) rendezzék.

Köszönünk minden adományt, amely segíti gyülekezetünk munkáját, közösségünk felvirágzását, a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségére.