Skip to Content

Üzenet

 A gyülekezet 2008. február 3-án egyértelműen pozitívan fogadta az Üzenet nevet viselő gyülekezeti hetilap megjelenését. A lap 20-as példányszámban jelent meg és elektronikus formában további 60-70 olvasóhoz jutott el Csehországban és a határon túl. Nem csak az informálásban segített, hanem missziós szerepet is betöltött – igehirdetéseket tartalmazott, amelyek így bárki számára könnyen hozzáférhetővé váltak.

 A lapban szinte már rovatnak számított a gyülekezeti tagokkal készített riportrész, amely a gyülekezeti tagokat volt hivatott közelebbről bemutatni, ismertetni a gyülekezettel és a prágai magyarsággal kapcsolatos véleményüket, és a véleménynyilvánítás révén hozzájárult ahhoz, hogy a riportalanyok még inkább magukénak érezzék a gyülekezetet.

 Amikor a fiatalokból álló pár fős, lelkes „szerkesztőség” útjára indította ezt az kiadványt, az egyetlen félbehajtott A4-es lapból kialakított újság 4 lapja néha soknak és megtölthetetlennek tűnt – a 3. évfolyamnál már néha a dupla A4-es lap is kevésnek bizonyult, ami pozitív jelnek számított ott, ahol azelőtt ilyen nem volt.

Honlapunkon megtalálható az Üzenet archívuma.

 

Aktuális információ:

2013. január 1-vel kezdődően az Üzenet hetilap hírlevélként működik tovább. Az előző heti prédikációt, aktuális gyülekezeti híreket és hirdetéseket tartalmazó Üzenet hírlevél szerkesztése a gyülekezet mindenkori lelkészének feladatkörébe tartozik.